Làm đẹp từ thiên nhiên

Cất ở tủ lạnh và đem ra sử dụng dần

Comments

comments

Bảo quản ở nơi thoáng mát
Cách sử dụng hỗn hợp