phun-mi-vi-cham-2

Phun xăm mí mắt dưới hay trên

Phun mí vi chạm (phun mí mắt trên)

Comments

comments

Phun xăm mí mắt dưới hay trên