long-may-ngang

Công nghệ phun chân mày ngang Hàn Quốc

Công nghệ phun xăm lông mày ngang

Comments

comments

Vẽ định hình dáng lông mày trước khi phun xăm
Phun chân mày ngang Sky Diamond