phun lông mày bao lâu thì đẹp1146

phun lông mày bao lâu thì đẹp1146

Phun mày bao lâu thì đẹp?

Màu lông mày phụ thuộc vào cách chăm sóc sau khi phun

Comments

comments

Phun mày bao lâu thì đẹp?
Kỹ thuật phun mày là yếu tố quyết định đến độ lên màu của lông mày