Có nên phun mí mở tròng không?

Có nên phun mí mở tròng không?

Phun mí mở tròng

Có nên phun mí mở tròng không?

Comments

comments

Công nghệ phun mí mở tròng
Phun mí mở tròng tại Sky Diamond