Sau 2 tháng bạn có thể sử dụng son được

Sau 2 tháng bạn có thể sử dụng son được

Phun môi xong bao lâu được đánh son?

Sau 2 tháng bạn có thể sử dụng son được

Comments

comments

Phun môi xong bao lâu được đánh son?
Sử dụng son không màu dành riêng cho phun môi