Sử dụng son không màu dành riêng cho phun môi

Sử dụng son không màu dành riêng cho phun môi

Phun môi xong bao lâu được đánh son?

Sử dụng son không màu dành riêng cho phun môi

Comments

comments

Sau 2 tháng bạn có thể sử dụng son được