Phun môi xong bao lâu được đánh son?

Phun môi xong bao lâu được đánh son?

Phun môi xong bao lâu được đánh son?

Phun môi xong bao lâu được đánh son?

Comments

comments

Sau 2 tháng bạn có thể sử dụng son được