khắc chân mày ở đâu1298

Nhìn những người nổi tiếng đua nhau đi khắc chân mày mà mình lại nôn nóng

Vẽ định hình lông mày trước khi tiến hành điêu khắc

Comments

comments

Nhìn những người nổi tiếng đua nhau đi khắc chân mày mà mình lại nôn nóng
Đây là kết quả sau gần 60 phút thực hiện điêu khắc tại Sky Diamond của mình