khắc chân mày ở đâu2612

Nhìn những người nổi tiếng đua nhau đi khắc chân mày mà mình lại nôn nóng

Đây là kết quả sau gần 60 phút thực hiện điêu khắc tại Sky Diamond của mình

Comments

comments

Vẽ định hình lông mày trước khi tiến hành điêu khắc