HƯỚNG DẪN TÔ SON

PHONG CÁCH NGỌT NGÀO

Style Ngọt ngào 1

Bước 1: Dưỡng môi

Bước 2: Dùng son kem Sky Diamond Hồng Sakura  thoa lòng môi

Bước 3: Bặm môi nhẹ 3 lần để màu hồng được tán đều

Bước 4: Dùng son thỏi Sky Diamond Hồng sen thoa đều vùng môi xung quanh

Bước 5: Dùng son bóng thoa toàn môi

Style ngọt ngào 1

Style Ngọt ngào 2

Bước 1: Dưỡng môi

Bước 2: Dùng màu cam đất của bạn (có thể kem hoặc thỏi) thoa lòng môi

Bước 3: Bặm môi 3 lần để màu cam đất được tán đều màu

Bước 4: Dùng son thỏi Sky Diamond Hồng Sen thoa đều vùng môi xung quanh

Style ngọt ngào 2

Style Ngọt ngào 3

Bước 1: Dưỡng môi

Bước 2: Dùng cọ thoa son thỏi Sky Diamond màu Hồng Tulip vào rìa của
2 mép môi (chừa lại phần môi giữa)

Bước 3: Dùng son kem màu Hồng nhạt (nếu có) hoặc có thể dùng phấn màu
mắt trắng thoa vào phần môi giữa theo hướng thẳng đứng (trên và dưới)

Bước 4: Dùng cọ tán đều màu

style ngọt ngào 3

Style Ngọt ngào 4

Bước 1: Dưỡng môi

Bước 2: Dùng son kem Sky Diamond Hồng Sakura tô phần môi giữa.

Bước 3: Dùng son thỏi Sky Diamond Hồng sen tô xung quanh viền môi.

Bước 4: Dùng cọ tán đều 2 màu với nhau để tạo hiệu ứng Ombre

Style nóng bỏng 4

Style Ngọt ngào 5

Bước 1: Dưỡng môi

Bước 2: Dùng son thỏi Hồng Sen tô phần môi dưới

Bước 3: Dùng son thỏi cam tô phần môi trên

Bước 4: Dùng son bóng thoa toàn môi

style ngọt ngào 5

PHONG CÁCH NÓNG BỎNG

Style Năng động 1

Bước 1: Dưỡng môi

Bước 2: Dùng son kem Sky Diamond vàng Mimosa tô lòng môi

Bước 3: Dùng son kem Sky Diamond cam Hoa Ly thoa đều xung quanh môi

Bước 4: Dùng son bóng thoa toàn môi

style chói chang 1

Style Năng động 2

Bước 1: Dưỡng môi

Bước 2: Dùng kem che khuyết điểm thoa toàn môi

Bước 3: Dùng son kem Sky Diamond cam Tulip để tạo hiệu ứng màu xung
quanh môi (Dùng với số lượng ít để tạo màu nhạt)

Bước 4: Dùng son bóng thoa toàn môi

Style chói chang 2

Style Năng động 3

Bước 1: Dưỡng môi

Bước 2: Dùng son kem đỏ thoa phần giữa của môi trên và môi dưới

Bước 3: Dùng son kem Sky Diamond vàng Mimosa thoa ở rìa hai mép môi

Bước 4: Dùng cọ tán đều màu để tạo hiệu ứng Ombre

Style chói chang 3

Style Năng động 4

Bước 1: Dưỡng môi

Bước 2: Dùng kem che khuyết điểm thoa toàn môi

Bước 3: Dùng son kem Sky Diamond cam Tulip thoa phần lòng môi

Bước 4: Bặm môi nhẹ 3 lần để màu cam thấm đều môi

Bước 5: Dùng cọ tán đều màu tạo hiệu ứng

style chói chang 4

Style Năng động 5

Bước 1: Dưỡng môi

Bước 2: Dùng son kem Sky Diamond cam Tulip thoa lòng môi trên và
môi dưới (nửa bờ môi)

Bước 3: Bặm môi để tạo hiệu ứng

Bước 4: Dùng màu hồng nude để tạo hiệu ứng xung quanh viền môi

style chói chang 5

PHONG CÁCH NĂNG ĐỘNG

Style Nóng bỏng 1

Bước 1: Dưỡng môi

Bước 2: Dùng son thỏi Sky Diamond Hồng Tulip thoa môi trên và 1/3 lòng môi dưới

Bước 3: Dùng son thỏi Sky Diamond Cam Hoa Ly thoa vùng môi dưới

style nóng bỏng 1

Style Nóng bỏng 2

Bước 1: Dưỡng môi

Bước 2: Dùng son thỏi Sky Diamond Hồng Tulip thoa 2/3 lòng môi trên và dưới

Bước 3: Dùng son thỏi đỏ thoa xung quanh môi

Bước 4: Dùng cọ tán đều màu

style nóng bỏng 2

Style Nóng bỏng 3

Bước 1: Dưỡng môi

Bước 2: Dùng kem che khuyết điểm thoa toàn môi

Bước 3: Dùng son thỏi Sky Diamond Cam Hoa Ly thoa phần lòng môi

Bước 4: Bặm môi để tạo hiệu ứng

Bước 5: Dùng cọ tán đều màu và phủ son bóng

Style nóng bỏng 4

Style Nỏng bỏng 4

Bước 1: Dưỡng môi

Bước 2: Dùng kem che khuyết điểm thoa toàn môi

Bước 3: Dùng son thỏi Sky Diamond thoa 1/3 lòng môi trên và 2/3 lòng môi dưới

Bước 4: Dùng son thỏi Sky Diamond Hồng Tulip thoa xung quanh môi

Style nóng bỏng 4

Style Nóng bỏng 5

Bước 1: Dưỡng môi

Bước 2: Thoa son thỏi Sky Diamond Cam Tulip ở phần môi trên

Bước 3: Thoa son đỏ ở môi dưới

Bước 4: Dùng son bóng thoa toàn môi

style nóng bỏng 5

PHONG CÁCH ĐỘC ĐÁO

Style Độc đáo 1

Bước 1: Dưỡng môi

Bước 2: Dùng son kem Sky Diamond Hồng Neon vẽ 1/2 viền môi trên và 1/2 viền môi dưới.
Dùng son kem Sky Diamond Cam Neon vẽ 1/2 viền môi trên và 1/2 viền môi dưới

Bước 3: Dùng son kem Sky Diamond Hồng Neon đi 1/3 môi (cả trên và dưới)

Bước 4: Dùng son kem Sky Diamond Hồng Sakura đi tiếp 1/3 môi tiếp theo

Bước 5: Dùng son kem Sky Diamond Cam neon đi tiếp 1/3 môi còn lại

Bước 6: Dùng cọ tán đều các màu với nhau tạo hiệu ứng ombre

Bước 7: Dùng son bóng thoa toàn môi

Style độc đáo 1

Style Độc đáo 2

Bước 1: Dưỡng môi

Bước 2: Dùng kem che khuyết điểm thoa toàn môi

Bước 3: Dùng son kem Sky Diamond Cam Neon thoa 1/3 lòng môi trên và 2/3 lòng môi dưới

Bước 4: Dùng son kem Sky Diamond Hồng Neon thoa xung quanh môi

Style nóng bỏng 4

Style Độc đáo 3

Bước 1: Dưỡng môi

Bước 2: Dùng Son kem Sky Diamond Hồng Neon thoa lòng môi

Bước 3: Dùng son thỏi đỏ của bạn thoa quanh viền môi

Bước 4: Dùng son bóng thoa toàn môi

style độc đáo 3

Style Độc đáo 4

Bước 1: Dưỡng môi

Bước 2: Dùng kem che khuyết điểm che toàn môi

Bước 3: Dùng son kem Sky Diamond Hồng Neon thoa toàn môi trên và 1/2 lòng môi dưới

style độc đáo 4

Style Độc đáo 5

Bước 1: Dưỡng môi

Bước 2: Dùng kem che khuyết điểm thoa toàn môi

Bước 3: Dùng son kem Sky Diamond Cam Neon thoa lòng môi và bặm môi để tạo hiệu ứng lan màu

Bước 4: Dùng son bóng thoa toàn môi

Style chói chang 2

Style Độc đáo 6

Bước 1: Dưỡng môi

Bước 2: Dùng kem che khuyết điểm thoa toàn môi

Bước 3: Dùng son kem Sky Diamond Hồng Sakura thoa môi trên và môi dưới,
sau đó bặm môi để tạo hiệu ứng lan màu

Bước 4: Dùng son bóng thoa toàn môi

style độc đáo 6

Style Độc đáo 7

Bước 1: Dưỡng môi

Bước 2: Dùng son kem Sky Diamond Hồng Neon thoa xung quanh môi trên và môi dưới

Bước 3: Dùng son thỏi (hoặc son thỏi) của bạn thoa phần lòng môi

Bước 4: Dùng son bóng thoa toàn môi

Style độc đáo 7