phun-long-may-tan-bot

Không trang điểm cho hàng lông mày tròng thời gian 1 tháng sau khi phun

phun lông mày đẹp

Comments

comments

Không trang điểm cho hàng lông mày tròng thời gian 1 tháng sau khi phun
Không để nước dính trực tiếp vào lông mày trong 1 ngày sau khi phun