Phun–tan-bot-long-may

Không trang điểm cho hàng lông mày tròng thời gian 1 tháng sau khi phun

Phun chân mày an toàn, hiệu quả

Comments

comments

Không để nước dính trực tiếp vào lông mày trong 1 ngày sau khi phun